Onko Suomessa todellakin maailman parhaimmat koulut?

Suomi on menestynyt jo useampana vuotena peräkkäin kansainvälisissä kouluvertailuissa loistavasti. Jopa niin hyvin, että mainetta niittänyt, varsin kriittisenä miehenä tunnettu Michael Moore on ottanut Suomen koulujärjestelmän mukaan uusimpaan dokumenttiinsa ”Where to invade next?”. Mutta onko todellakin niin, että Suomesta löytyvät maailman parhaimmat koulut?Suomalaisen koululaitoksen eduksi on ehdottomasti katsottava tasapuolisuus – samaa ei voida sanoa lähelläkään kaikkien maiden koululaitoksista. Joissakin maissa ainoastaan yksityinen koulu voi tarjota lapselle menestyksekkään elämän alkeet ja julkisen koulun kasvatti ei juuri lukutaitoa pidemmälle pääse.Suomen koululaitoksen opetussuunnitelmat ovat kansallisia, eikä niistä poiketa. Kun jokainen nassikka saa saman sisältöisen opetuksen ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen, on koulusta haltuun jäävän opin määrä pitkälle kiinni yksilöstä itsestään. Lisäksi kun opettajien tulee olla akateemisesti koulutettuja, on lasten ”tietolähteiden” taso koulusta riippumaton. Parhaimmillaan luokkakoot ovat niin pieniä, että kutakin lasta on mahdollista opettaa yksilöllisesti – ainakin jossakin määrin. Luokkakokojen pienuus johtaa myös siihen, että opettaja oppii vielä tuntemaan oppilaansa hyvin ja opettaa usein samaa ryhmää useamman vuoden ajan. Tällä luodaan hyvä pohja tulevalle opetukselle ja jatkokoulutukselle.Kansainvälisten tutkimusten perusteella suomalainen koulu antaa loistavan pohjan jatkokoulutukselle. Jatkokoulutuksen saaneita suomalaisia on joidenkin tutkimusten mukaan peräti 95 prosenttia väestöstä. Eli ainoastaan viisi prosenttia väestöstä ei ole hankkinut peruskoulun jälkeen mitään koulutusta. Vastaava koulutettujen määrä Ruotsissa on 76 % ja Yhdysvalloissa 74 %. On siis varmasti perustelua sanoa, että suomalainen peruskoulu antaa hyvät eväät jatkoon.